پاورپوینت منطق نوين (کتاب)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت منطق نوين (کتاب) :


پاورپوینت منطق نوين (کتاب)
-->
( منطق نوین), یکی از آثار سودمند حکیم بزرگ, صدرالمتألهین شیرازی ( 979- 1050 ق) است که استاد دکتر عبدالمحسن مشکوهالدینی متن عربی آن را همراه با ترجمه و شرح فارسی منتشر ساخته است. نام کامل این کتاب, عبارت است از( منطق نوین مشتمل بر: اللمعات المشرقیه فی الفنون المنطقیه ). در این اثر, یک دوره کامل منطق از تعریف منطق و تصور و تصدیق تا قیاس و برهان و مغالطه , بیان شده است.

فهرست مندرجات

1 - ساختار
2 - گزارش محتوا
2.1 - ویژگی های کتاب
2.2 - تشابه این اثر با حکمه الاشراق
2.3 - سختی و صعوبت فهم رساله
3 - شرح مفصل کتاب توسط مترجم
4 - حفظ امانت توسط مترجم
5 - حفظ ترنتیب مطالب توسط شارح
6 - مشخص کردن دیگاه های شارح در کتاب
7 - فهرست اعلام و فهرست مطالب
8 - توضیح شارح در مورد انواع مغالطه
9 - منشا مغالطه در قیاس
10 - پانویس
11 - منبع


ساختار


در این کتاب بعد از مقدمه عالمانه دکتر عبدالمحسن مشکوهالدینی, به ترتیب سه قسمت آورده شده است:
الف) متن عربی کتاب( اللمعات المشرقیه فی الفنون المنطقیه؛
ب) ترجمه فارسی؛
ج) شرح فارسی دکتر عبدالمحسن مشکوهالدینی.
متن عربی, از نُه اشراق تشکیل شده و هر اشراق هم یک یا چند لمعه دارد.

گزارش محتوا


در باره روش و محتوای کتاب حاضر چند نکته گفتنی است:
1. استاد دکتر عبدالمحسن مشکوهالدینی با تأکید بر اینکه اثر حاضر در عین وجازت و اختصار یکی از بهترین نفایس آثار و دارای مزایا و امتیازات بسیار است, چند امتیاز برای آن شمرده است:

ویژگی های کتاب


الف) این رساله, خلاصه اصول و قواعد منطق است و در عین اختصار چیزی از مسائل منطقی در آن فروگذار نشده است و به همین جهت, خود مصنف در مقدمه رساله گفته است:( اصولی هدیه می‌دهم که راه بسط و تحقیق و بحث و تفصیل را برای خواننده می ‌گشاید)؛
ب) علاوه بر مسائل متداول که در سایر کتب منطق نوشته شده است, نکاتی که نتیجه دقت نظر و آرا مختص به خود مصنف عظیم الشأن است, در این رساله ایراد گردیده و از جمله شرط وحدت حمل در تناقض و تفاوت سالبه المحمول با سالبه محصله و معدوله...؛
ج) از مزایای این رساله آن است که مسائل منطقی را با بیانی محکم و مستدل و با ذکر دلیل ثابت نموده است.

[1] منطق نوین مشتمل بر اللمعات المشرقیه فی الفنون المنطقیه‌, ملاصدرا,, مقدمه, ص 6-7تشابه این اثر با حکمه الاشراق


2. دکتر مشکوهالدینی یادآور شده است که مصنف این رساله, مطابق روشی که در کتب فلسفی خود دارد در اینجا نیز در عین اینکه مسائل منطقی را به سبک و روش اهل تحصیل و مانند سایر کتب منطقی بیان نموده, بیشتر به مشرب اشراق توجه دارد... این رساله به سبک کتاب( حکمه الإشراق ) نوشته شده و در بعضی از موارد با عبارات( شرح حکمه الإشراق ) با اندک اختصار و تصرفی مطابقه دارد و بعضی از موارد مزبور که از روی آن تصحیح شده در ذیل صفحات محل آن تعیین گردیده است. بعضی از عبارات کتاب( اسفار) نیز در این رساله دیده می‌شود و از جمله یکی از لمعات این رساله که با یکی دو کلمه کم و زیاد با عبارت( اسفار) مطابقت دارد.

[2] منطق نوین مشتمل بر اللمعات المشرقیه فی الفنون المنطقیه‌, ملاصدرا,, مقدمه, ص 7سختی و صعوبت فهم رساله


3. نویسنده در مورد ترجمه کتاب نوشته است که فهم جملات و عبارات این رساله که در نهایت فشردگی و اختصار است قدری مشکل به نظر می‌رسد و برای همه کس به‌خصوص برای مبتدیان قابل استفاده نیست؛ به این جهت ترجمه گردید تا با مراجعه به آن, مطالب اصل به‌خوبی درک شود. در ترجمه سعی کامل به عمل آمد که حتی المقدور از حدود اصل تجاوزی نشده و با عین عبارت قابل تطبیق باشد؛ به این جهت اگر در بعضی از موارد, جملات غیر سلیس به کار برده شده باشد, از جهت رعایت امانت در ترجمه است که وظیفه هر مترجمی می‌باشد و کسی که وارد کار ترجمه باشد مطلع است که این کار, به خصوص در مورد متون فنی و موجز تا چه حدی مشکل است

[3] منطق نوین مشتمل بر اللمعات المشرقیه فی الفنون المنطقیه‌, ملاصدرا,, مقدمه, ص9شرح مفصل کتاب توسط مترجم


4. دکتر مشکوهالدینی علاوه بر ترجمه متن عربی, از جهت اینکه فهم مقاصد کتاب ملا صدرا بدون مراجعه به کتب مبسوط ممکن نیست, شرح مفصلی بر آن افزوده است و برای توضیح مطالب به کتب خود مصنف از قبیل تعلیقات شفا و تعلیقات حکمه الإشراق و کتاب

لینک کمکی