پاورپوینت منطق فهم حديث

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت منطق فهم حديث :


فقه الحدیث
درک معنای حدیث و پی بردن به رموز و اسرار نهفته در آن, و استنباط احکام و استخراج معارف بلند از آن, غیر از نقل و روایت آن می باشد, و افقی وسیعتر دارد, زیرا که استعدادها مختلف و ذوقها متفاوت است, و مردم از جهت علم و هوش و دقت نظر یکسان نیستند, چنان که در حدیثی از پیامبر اکرم (ص) آمده است: (رب حامل فقه الی من هو افقه منه) یعنی درک مقصود و دست یافتن به هدف اصلی و مقصد نهائی گوینده, گاهی نیازمند علوم و آشنائیهایی است که هر کسی از آنها برخوردار نیست, چه بسا حدیثی از باب تقیه صدور یافته یا به کنایه گفته شده است, لذا هر کسی را توان رد یا قبول حدیث نبوده, و هر محدث و ناقل و راوی حدیث را فقیه و اهل شناخت و درک حدیث نمی توان گفت.

فهرست مندرجات

1 - روش فقها در فقه الحدیث
2 - منبع


روش فقها در فقه الحدیث


فقها در مقام استدلال به حدیث و تطبیق آن بر یک یا چند موضوع, مراحلی را می پیمایند که مهمترین آنها بدین شرح است:
1) اطمینان از صدور, در این

لینک کمکی