پاورپوینت مقتل جامع سيدالشهدا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت مقتل جامع سيدالشهدا :


پاورپوینت مقتل جامع سيدالشهدا
پاورپوینت مقتل جامع سيدالشهدا (علیه‌السّلام), مقتل و کتابی تاریخی به زبان فارسی درباره امام حسین (علیه‌السّلام) و واقعه عاشورا است. این کتاب با همکاری گروهی از تاریخ‌پژوهان, زیر نظر مهدی پیشوایی در 2 جلد منتشر شده است.

فهرست مندرجات

1 - جلد اول
1.1 - فصول مقدماتی
1.1.1 - سیری در مقتل‌نویسی و تاریخ‌نگاری عاشورا
1.1.2 - سیری در ادوار زندگی و شخصیت امام حسین
1.1.3 - شهادت امام حسین در گفتار پیامبران و امامان
1.1.4 - فضیلت گریستن و عزاداری برای امام حسین
1.1.5 - ریشه‌های قیام امام حسین
1.1.6 - فلسفه قیام امام حسین
1.1.7 - هشدارهای معصومان درباره تسلط بنی‌امیه
1.2 - نهضت عاشورا از آغاز تا ورود امام حسین به کربلا
1.2.1 - امام حسین در مدینه
1.2.2 - امام حسین در مکه
1.2.3 - نامه‌نگاری کوفیان و اعزام مسلم
1.2.4 - خروج امام حسین از مکه
1.2.5 - امام حسین در راه کوفه
1.3 - امام حسین در کربلا
1.3.1 - از ورود امام به کربلا تا روز عاشورا
1.3.2 - رویدادهای روز عاشورا تا شهادت بنی‌هاشم
1.3.3 - مبارزه و شهادت بنی‌هاشم
1.3.4 - کیفیت نبرد و شهادت امام حسین
1.3.5 - حوادث پس از شهادت امام حسین


جلد اول


در جلد اول کتاب به موضوعاتی چون مقتل‌نویسی و تاریخ‌نگاری عاشورا, فلسفه قیام امام حسین (علیه‌السّلام), سیر تاریخی قیام عاشورا پرداخته شده است.

فصول مقدماتی


نخستین بخش کتاب به بررسی موضوعاتی مانند مقتل‌نویسی و تاریخ‌نگاری عاشورا, ادوار زندگی و شخصیت امام حسین (علیه‌السّلام), شهادت امام حسین (علیه‌السّلام) در گفتار پیامبران و امامان, فضیلت گریستن و عزاداری برای امام حسین پرداخته است:

سیری در مقتل‌نویسی و تاریخ‌نگاری عاشورا


سیر تاریخی مقتل نویسی از ص41-45.
مقتل نگاری قرن دوم تا هفتم از ص45-59.
توصیف مقتل فضیل بن زبیر از ص59-60.
توصیف مقتل ابومخنف از ص60-65.
توصیف مقتل هشام بن محمد کلبی ص65.
توصیف ترجمه الامام الحسین و مقتله از ص65-67.
وقایع کربلا در انساب الاشراف از ص67-68.
وقایع کربلا در الاخبار الطوال از ص68-69.
وقایع کربلا در تاریخ یعقوبی ص69.
وقایع کربلا در تاریخ طبری از ص70-71.
وقایع کربلا در الفتوح از ص72-76.
وقایع کربلا در العقد الفرید ص76.
وقایع کربلا در کتاب المحن ص76.
وقایع کربلا در اثبات الوصیه از ص76-78.
وقایع کربلا در مروج الذهب ص78.
وقایع کربلا در البد و التاریخ ص78.
وقایع کربلا در مقاتل الطالبین از ص79-80.
وقایع کربلا در شرح الاخبار فی فضائل الائمه الاطهار از ص80-81.
وقایع کربلا در الارشاد از ص81-82.
توصیف مقتل الامام الحسین من کتاب تاریخ الخلفا ص82.
وقایع کربلا در تجارب الامم و تعاقب الهمم ص83.
وقایع کربلا در الاستیعاب ص83.
وقایع کربلا در روضه الواعظین از ص83-84.
وقایع کربلا در اعلام الوری از ص84-85.
توصیف مقتل الحسین خوارزمی از ص85-88.
توصیف مقتل الحسین بکری از ص88-89.
ترجمه ریحانه رسول الله من تاریخ دمشق از ص89-92.
وقایع کربلا در مناقب آل ابی طالب از ص92-94.
وقایع کربلا در المنتظم ص94.
وقایع کربلا در الکامل فی التاریخ از ص94-95.
توصیف مثیر الاحزان از ص95-96.
وقایع کربلا در الحدائق الوردیه از ص96-97.
وقایع کربلا در تذکره الخواص از ص97-99.
توصیف درر السمط فی خبر السبط از ص99-100.
وقایع کربلا در ترجمه الامام الحسین ابن عدیم ص100.
توصیف الملهوف علی قتلی الطفوف از ص100-102.
وقایع کربلا در کشف الغمه از ص102-103.
وقایع کربلا در الکامل فی السقیفه از ص104-105.
مقتل نگاری قرن هشتم تا چهاردهم از ص105-112.
وقایع کربلا در البدایه و النهایه از ص106-108.
وقایع کربلا در تسلیه المجالس از ص108-109.
وقایع کربلا در بحارالانوار از ص109-111.
توصیف مقتل الحسین بحرانی ص111.
توصیف قمقام زخاز و صمصام بتار از ص111-112.
مطالب نامعتبر تاریخ عاشورا از ص112-137.
نقد روضه الشهدا از ص115-119.
نقد المنتخب فی جمع المراثی و الخطب از ص119-122.
نقد مقتل ابومخنف از ص122-123.
نقد تظلم الزهرا من اهراق دما آل العبا از ص123-125.
نقد کتاب اسرار الشهاده از ص125-129.
نقد الدمعه الساکیه از ص129-130.
نقد کتاب ناسخ التواریخ از ص130-132.
نقد کتاب تذکره الشهدا از ص132-134.
نقد کتاب معالی السبطین از ص134-135.
نقد کتاب نورالعین فی مشهد الحسین از ص135-137.
تحریف زبال حال از ص137-138.
مقتل‌نگاری قرن چهاردهم از ص138-148.
نقد نفس المهموم از ص139-141.
نقد منتهی الآمال از ص141-143.
نقد مقتل الحسین مقرم از ص143-145.
نقد لواعج الاشجان فی مقتل الحسین از ص145-147.
نقد تاریخ الشهدا از ص147-148.
مقتل‌نگاری قرن پانزدهم از ص148-150.

سیری در ادوار زندگی و شخصیت امام حسین


زندگانی امام حسین از ص155-163.
امام حسین در زمان پیامبر از ص156-158.
امام حسین در دوره خلفای سه‌گانه از ص157-160.
امام حسین در دوره امام علی از ص160-161.
امام حسین در دوره امام حسن از ص161-163.
جایگاه امام حسین نزد پیامبر از ص163-167.
جایگاه امام حسین نزد معاصران امام از ص167-171.

شهادت امام حسین در گفتار پیامبران و امامان


پیشگویی‌های شهادت امام حسین از ص175-192.

فضیلت گریستن و عزاداری برای امام حسین


گریستن بر امام حسین ازص193-206.
گریاندن برای امام حسین از ص198-202.

ریشه‌های قیام امام حسین


ریشه‌های سیاسی قیام امام حسین از ص207-227.
حکومت بنی امیه از 222-227.
ریشه‌های اجتماعی قیام امام حسین از ص227-238.
ریشه‌های فرهنگی قیام امام حسین از ص238-243.

فلسفه قیام امام حسین


برداشت دنیاگرایانه از قیام عاشورا از ص249-255.
برداشت عرفانی از قیام عاشورا از ص255-258.
برداشت کلیسایی از قیام عاشورا از ص258-268.
برداشت نیل به شهادت از قیام عاشورا از ص268-275.
برداشت تشکیل حکومت از قیام عاشورا از ص275-281.
برداشت تکلیف اختصاصی از قیام عاشورا از ص281-293.
فلسفه قیام امام حسین از ص293-309.
علم امام حسین به شهادت از ص309-320.

هشدارهای معصومان درباره تسلط بنی‌امیه


پیشگویی‌های پیامبر درباره بنی‌امیه از ص321-327.
پیشگویی‌های امیرالمؤمنین درباره بنی‌امیه از ص327-333.
پیشگویی‌های امام حسن درباره بنی‌امیه از ص333-336.

نهضت عاشورا از آغاز تا ورود امام حسین به کربلا


در این بخش از کتاب به موضوعاتی چون امام حسین (علیه‌السّلام) در مدینه, امام حسین (علیه‌السّلام) در

لینک کمکی