پاورپوینت مقبولات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت مقبولات :


پاورپوینت مقبولات
پاورپوینت مقبولات در بحث صناعات خمس‌ در صناعت جدل کاربرد دارد.

فهرست مندرجات

1 - علم منطق
1.1 - مصونیت از خطای در فکر کردن
1.2 - اولاً
1.3 - ثانیاً
1.4 - اقسام استدلال و حجت
1.5 - اقسام استدلال و قیاس
1.6 - قیاس برهانی
1.7 - یقینیات
1.8 - مصداق‌های یقینیات
1.9 - قیاس جدلی
2 - پاورپوینت مقبولات
2.1 - وجود اختلاف در پاورپوینت مقبولات
2.1.1 - اول
2.1.2 - دوم
3 - پانویس
4 - منبع


علم منطق


منطق علمی است که به ما نحوه‌ی‌ درست فکر کردن را می‌آموزد و ذهن را از خطای در فکر کردن مصون می‌دارد. هنگام فکر کردن, ذهن حرکتی در معلومات می‌کند و با چینش آنها به مطلوب دست می‌یابد.

[1] مظفر, محمدرضا, المنطق, تعلیقه فیاضی, ص8, مؤسسه نشر اسلامی, قم, چاپ پنجم, 1428ق.

[2] مظفر, محمدرضا, المنطق, تعلیقه فیاضی, ص24, مؤسسه نشر اسلامی, قم, چاپ پنجم, 1428ق.مصونیت از خطای در فکر کردن


پس برای این‌که بخواهیم از خطای در فکر کردن مصون بمانیم:

اولاً


باید از معلومات صحیح (معلوماتی که از نظر ماده و محتوا درست باشند) استفاده کنیم؛

ثانیاً


به‌صورت درست چیده شوند. بخشی از منطق که در آن از چینش معلومات بحث می‌شود, (منطق صوری) (در منطق صوری, فکر یا استدلال به‌لحاظ چینش مقدمات به قیاس, تمثیل و استقرا تقسیم می‌شود؛ هدف اصلی منطق فقط با (قیاس) تأمین می‌شود؛ زیرا قیاس تنها چینشی است که می‌تواند یقین‌آور باشد.) و بخشی که از خود مواد و محتوای معلومات بحث می‌کند, (منطق مادی) یا (صناعات خمس) نامیده می‌شود.

[3] مظفر, محمدرضا, المنطق, تعلیقه فیاضی, ص324 و 325, مؤسسه نشر اسلامی, قم, چاپ پنجم, 1428ق.اقسام استدلال و حجت


در منطق مادی یا صناعات خمس, استدلال و حجت, را به لحاظ مواد و محتوای مقدمات که آیا یقینی‌اند یا مشهور یا مسلم و یا مخیل و غیره به اقسامی تقسیم می‌کنند؛ زیرا هریک از این مقدمات نتیجه خاصی را به‌ بار می‌آورند.

اقسام استدلال و قیاس


و به‌لحاظ نتیجه‌ای که می‌دهند, ‌استدلال و قیاس را به (برهانی), (جدلی), (خطابی) و (شعری) تقسیم می‌کنند.

[4] مظفر, محمدرضا, المنطق, تعلیقه فیاضی, ص355, مؤسسه نشر اسلامی, قم, چاپ پنجم, 1428ق.قیاس برهانی


قیاس (برهانی) قیاسی است که مقدمات آن (یقینیات) باشند.

یقینیات


(یقینیات) به قضایایی گفته می‌شود که احتمال کذب آ

لینک کمکی