مسئوليت بين المللي سازمان ملل متحد در خصوص جنگ يمن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مسئوليت بين المللي سازمان ملل متحد در خصوص جنگ يمن :


سال انتشار : 1399

تعداد صفحات : 17

هدف از مقاله ی حاضر بررسی و ارزیابی مسئولیت بین المللی سازمان ملل در بحران یمن است که به روش کتابخانه ای انجام شده است. سؤال اصلی مقاله این است که بر اساس قواعد حقوق بین الملل و مقررات مربوط به مسئولیت بین المللی سازمان های بین المللی, مسئولیت سازمان ملل در موضوع یمن چگونه تبیین می گردد؟ یافته ها نشان می دهد: در جنگ یمن عربستان و متحدانش, مرتکب جنایت جنگی,جنایت علیه بشریت و نسلکشی شده اند. جنایاتی مغایر با اهداف و مقاصد سازمان ملل متحد است. شورای امنیت سازمان ملل متحد حداقل اقدامات مقتضی را به جهت توقف جنگ و توقف فوری اقدامات خشونت آمیز در یمن انجام نداده است و در جهت حمایت از حمله کنندگان به یمن و ناقضان قوانین بین المللی عمل نموده و در راستای تحریم همه جانبه یمن؛ قطعنامه صادر نموده, که به دلیل محاصره و تحریم گسترده, باعث وقوع جنایات دهشتناک بین المللی و همچنین قحطی گسترده شده است.

لینک کمکی