ليبراليسم، سياست خارجي و روابط بين الملل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ليبراليسم, سياست خارجي و روابط بين الملل :


سال انتشار : 1399

تعداد صفحات : 16

با بررسی مسائل مربوط به دنیای سیاست می توان به تأثیر بسیاری از عقاید لیبرالیسم در این حوزه پی برد. به عنوان مثال, در حوزه سیاست داخلی, بسیاری از کشورها در راستای محدودسازی قدرت دولت مرکزی و نهادسازی به منظور ایجاد نظم و عدالت اقدامات زیادی را انجام داده اند. با این وجود در حوزه روابط بین الملل و در عصر نظام نوین دولت ها, هیچگونه نهاد موثری به منظور حفظ صلح و نظارت براجرای قوانین بین المللی تشکیل نشده است. اگرچه همه نظریه های لیبرالیستی به این نکته اشاره دارند که ایده همکاری در مقایسه با جنگ, گسترش بیشتری در نظام بین الدولی داشته است, اما هر نظریه لیبرالی, یک دستورالعمل متفاوت برای ارتقا دادن همکاری ها در عرصه بین المللی ارائه می دهد. رد پای عقاید متفکران لیبرال در چهار حوزه بسیار مهم جنگ و صلح, تجارت, قوانین بین الملل و موازنه قوا کاملاً مشخص است که این موضوع نشان دهنده تأثیر این مکتب در سیاست خارجی و روابط بین الملل می باشد. به همین منظور در این مقاله سعی شده است تا ضمن ارائه مطالبی در خصوص معنی و ریشه لغت لیبرالیسم, مبانی هستی شناختی, فلسفی و جهان بینی, آرمان ها, ارزش ها, سنت و اصول این اندیشه سیاسی, به بررسی تأثیر نظریات لیبرالیسم بر نحوه تدوین سیاست های خارجی و همچنین شکل گیری روابط بین الملل پرداخته شود. بررسی ها نشان می دهد که اگرچه لیبرالیسم به عنوان نظریه غالب در روابط بین الملل مطرح نمی باشد, به سادگی می توان تأثیر آشکار اندیشه نظریه پردازان لیبرال را در شکل گیری سیاست خارجی و روابط بین الملل مشاهده نمود.

لینک کمکی