ملاحظات اخلاقي مربوط به دادرسي جرايم تروريستي در حقوق ايران و آمريکا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ملاحظات اخلاقي مربوط به دادرسي جرايم تروريستي در حقوق ايران و آمريکا :


سال انتشار : 1399

تعداد صفحات : 20

زمینه و هدف: امروزه گسترش تروریسم به عنوان یکی از مهمترین چالش‌های امنیتی, موجب معرفی و اجرای دادرسی افتراقی شده است؛ بدین معنا که متهمان این جرایم, به شیوه ای متفاوت و سخت­گیرانه­تر نسبت به سایر مجرمان مورد تعقیب و رسیدگی قضایی قرار گرفته و بخشی از حقوقی که سایر متهمان از آن برخوردار می‌باشند از ایشان سلب می‌گردد. هدف از پژوهش پیش رو تبیین و شناخت مؤلفه‌های اخلاقی, مصادیق و جلوه‌های اخلاق‌مدارانه در خصوص دادرسی جرایم تروریستی از منظری تطبیقی میان حقوق کیفری دو کشور ایران و آمریکا است. مواد و روش‌ها: روش تحقیق ما در این پژوهش, توصیفی- تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در به سامان رسیدن این تحقیق ضمن رعایت اصالت متون, صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته‌ها: اجرای دادرسی افتراقی درخصوص متهمان جرایم تروریستی از آن منظر که به‌واسطه سخت گرفتن بر متهمان, موجبات حفظ نظم عمومی جامعه را فراهم آورده و امنیت جامعه را ارتقا می‌بخشد, حائز ویژگی سودمندی اجتماعی بوده و گزینه‌ای اخلاقی است؛ همچنین اجرای این شیوه زمینه‌ای را فراهم می‌آورد که مانع اضرار به شهروندان در نتیجه اعمال تروریستی در آینده گردد. با این وجود تحدید آزادی‌های فردی (مانند افزایش مدت بازداشت موقت) و سلب برخی از حقوق متهمان این جرایم نسبت به سایر مجرمان موجب ایجاد تبعیض ناعادلانه شده و عدالت قضایی را زیر سوال می‌برد. نتیجه‌گیری: دادرسی افتراقی متهمان جرایم تروریستی از نگاه فرد محور, گزینه‌ای غیر اخلاقی و ناعادلانه و تبعیض‌آمیز است؛ لیکن از منظر توجه به کلیت جامعه و ضرورت حفظ نظم و امنیت شهروندان, انتخابی اخلاقی می­باشد. در ایران و ایالات متحده آمریکا نیز رویکرد ترجیح منافع جامعه بر فرد مورد تایید قرار گرفته است.

لینک کمکی