مسؤوليت دولت‌ها در ارتباط با اعمال سازمان هاي بين المللي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مسؤوليت دولت‌ها در ارتباط با اعمال سازمان هاي بين المللي :


سال انتشار : 1399

تعداد صفحات : 29

زمینه و هدف: یکی از موضوعاتی که در فرایند تدوین طرح مواد مسؤولیت سازمان‌های بین‌المللی (2011), موردتوجه قرارگرفته است, مسؤولیت دولت‌ها برای اعمال سازمان‌های بین‌المللی بوده است. مقاله کنونی با هدف بررسی و تحلیل رویکرد طرح مسؤولیت سازمان­های بین­المللی در خصوص (رفتار دولت در ارتباط با اعمال سازمان بین­المللی) به رشته تحریر درآمده است. مواد و روش‌ها: روش تحقیق ما در این پژوهش, توصیفی- تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در به سامان رسیدن این تحقیق ضمن رعایت اصالت متون, صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته‌ها: کمیسیون حقوق بین‌الملل, در فصل پنجم طرح (مواد 58 تا 63), به‌طور حصری برخی رفتارهای دولت­ها, شامل کمک و مساعدت, هدایت و کنترل, اجبار, شانه خالی کردن از ایفای تعهدات, پذیرش مسؤولیت از سوی دولت و ارتکاب رفتار موجب اتکای طرف زیان­دیده, درصورتی‌که موجب ارتکاب عمل متخلفانه از سوی سازمان بین‌المللی شوند را موجب مسؤولیت دولت­ها دانسته است. طرح مذکور, مسؤولیت ناشی از دو مورد اخیر را (مسؤولیت ثانونی) محسوب و در مقایسه با مسؤولیت  ثانوی به معنای مرسوم آن (یعنی مسؤولیت دولت به‌صرف عضویت در سازمان), مفهوم نسبتاً متفاوتی از آن ارائه  داده است. نتیجه‌گیری: با توجه به عدم پیش­بینی برخی رفتارها در طرح, مانند ترغیب و تطمیع سازمان‌های بین­المللی و نیز عدم تفکیک دقیق میان مصادیق مسؤولیت ناشی از رفتارهایی که مسؤولیت ثانوی دولت­های عضو را به همراه دارند, انجام اصلاحات اساسی طرح, برای پر نمودن خلاها و جبران نارسایی­ها ضروری است.

لینک کمکی