تاب آوري در رهيافت گفتماني قرآن کريم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاب آوري در رهيافت گفتماني قرآن کريم :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 29

آدمی در هم کنشی با رویدادهای تنش زا در زیست اجتماعی افزون بر رواداری اخلاقی جهت تحمل سختی ها, با پی گیری منش زیستی بر پایه انگاره تاب آوری و عناصر همبسته به آن در پی ایجاد تعادل زیست روانی است. این انگاره با بن مایه روان شناسی مثبت نگر با خاستگاه تئوری دگرگونش, به دنبال سازواری, کشسانی در جهت چیرگی بر استرس و اضطراب برآمده از تنش ها و بازسازی شرایط زیسته می باشد. این پژوهه با رهیافت معناشناختی در پی برابرسنجی و تطبیق معنایی مفهوم روانشناختی تاب آوری با مفاهیم کاربستی قرآن کریم بسان استقامت, صبر و حلم و راهکار برون رفتی همانند هدفداری زندگی, ایمان, عزت نفس, هوش, خودکارآمدی و خودباوری, مهارت حل مسأله و امیدواری است. فرآورده تاب آوری در آموزه قرآن افزون بر دستیابی به مطلوب های اجتماعی و بروز پیشرفت اجتماعی, شادکامی, عدم پریشانی و خویشتن داری با عینیت یافتگی در انسان تاب آور, روی آوری به منش خوش بینی و مثبت اندیشی, حس همبستگی, تسلط بر خود و رفتار عقلانی را پیش می نهد.

لینک کمکی