نياز بنيادين انسان به پذيرش و منابع تأمين اين نياز از نگاه قرآن‌کريم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن نياز بنيادين انسان به پذيرش و منابع تأمين اين نياز از نگاه قرآن‌کريم :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 41

پذیرش نیازی جهان‌شمول است و گستره‌ی زندگی انسان را در بر می‌گیرد, ضربه به این نیاز طرح‌واره‌های ناسازگار ایجاد می‌کند و تأمین این نیاز, احساس دریافت محبت, حمایت و معناداری را افزایش می‌دهد. هدف از این پژوهش شناسایی مفهوم پذیرش و جستجوی منابع و سطوح تأمین این نیاز در قرآن ‌کریم است. به این‌منظور با شیوه توصیفی - تحلیلی, داده‌ها مورد بررسی و الگویابی قرار گرفتند. بررسی نشان داد که مفهوم پذیرش در اسلام از توصیف و توصیه به رحمت, محبت, بخشش و امیددهی برداشت می‌شود و به عنوان گام نخست برای ایجاد رابطه و رشد محبت طرفینی کاربرد دارد. پذیرش به معنای مهربانی و توجه‌مثبت به کسی است که روی‌آورده یا ارتباطی ایجاد شده و رفتار یا قصد دشمنی ندارد. نتایج  این تحقیق نشان داد که پنج سطح از ارائه‌ی پذیرش در قرآن وجود دارد؛ 1) برای کودکان 2) همسران نسبت ‌به یکدیگر 3) پذیرش افراد در جامعه اسلامی 4) پیامبر و رهبران جامعه اسلامی. 5) پذیرش و مهربانی خداوند. در نتیجه بر اساس منابع اسلامی, انسان از محیط‌های مختلف نیاز خود به پذیرش و محبت را دریافت می‌کند و پس از رشد عاطفی می‌تواند این نیاز را در دیگران تأمین‌کند.

لینک کمکی