مفهوم «واقعيت» نزد موريس شليک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مفهوم (واقعيت) نزد موريس شليک :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 20

آنچه همیشه درباره پوزیتیویست­های منطقی مورد توجه بوده است, وجوه معرفت­شناختی و روش­شناختی آنها بوده است. حال قصد داریم با توجه به چالش موریس شلیک و حلقه وین با متافیزیک, وجه هستی­شناختی اندیشه او را بازسازی کنیم.شلیک شناخت ما از (واقعیت), و همچنین (جهان خارج مستقل از ما) را به دو قلمرو شناخت عرفی یا شناخت مورد نیاز در زندگی روزمره و شناخت علمی تفکیک می­کند. او با تکیه بر این تفکیک نشان می­دهد که چگونه مکتب پوزیتیویسم منطقی در هیچیک از این دو قلمروی شناختی, نیازمند مواجهه متافیزیکی با واقعیت و جهان خارج نیست. در این مقاله اولا به این مساله خواهیم پرداخت که تصور او از واقعیت و جهان مستقل از ما به عنوان مقولاتی هستی­شناختی چه بوده است؟ ثانیا, این تلقی از واقعیت بر روش­شناسی و معرفت­شناسی پوزیتیویسم­منطقی چه تاثیری داشته است؟

لینک کمکی