آموزش شيمي سبز با تأکيد بر صنايع سبز در راستاي توسعه پايدار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن آموزش شيمي سبز با تأکيد بر صنايع سبز در راستاي توسعه پايدار :


سال انتشار : 1399

تعداد صفحات : 10

آموزش شیمی و شیمی سبز یکی از اساسی ترین و قدرتمندترین ابزارهای مورد استفاده در مسیر پایدار است. آموزش شیمی سبز می تواند دانش و اگاهی مورد نیاز برای توسعه فناوری لازم در مسیر دستیابی به محیط زیست بهتر و توسعه پایدار را فراهم کند. شیمی سبز شامل روشی برای سنتز, پردازش و استفاده از فراوردهای جانبی شیمیایی است تا تهدیدهای سلامتی و محیط زیست را کاهش دهد. استفاده گسترده از دستاوردهای شیمی سبز ما را قادر خواهد ساخت تعادلی میان جامعه, صنایع و محیط زیست برقرار سازیم. استفاده منطقی از منابع انرژی, حذف زباله های گازی, مایع و جامد و معرفی فراورده های ایمن برای انسان, به پایداری منجر گردد. توسعه پایدار مفهوم پیچیده ای است که جنبه های مختلفی رادر بر می گیرد. ایران نیز به عنوان کشوری که درم سیر توسعه قرار دارد, دستیابی به شاخص های بین المللی در این خصوص رادر دستور کار نهادهای مختلف قرارداده است و این امر در برنامه ششم توسعه کشور نیز تعریف و تبیین شده است. در این مقاله هدف ارائه راهکارهای کاهش انرژی در صنایع مبتنی بر شیمی سبز در راستای توسعه پایدار می باشد.

لینک کمکی