تحقیق و پروژه حسابداری بررسی مراحل حسابداری پیمانكاری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحقیق و پروژه حسابداری بررسی مراحل حسابداری پیمانکاری :

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی مراحل حسابداری پیمانکاری,
در قالب Word و 147 صفحه و قابل ویرایش.

پیشگفتار:
تدوین مطالبی درباره نحوه حسابداری انواع فعالیت های اقتصادی از یک سو, بر دانش پیشرفته و امروزین حسابداری متکی و از سوی دیگر, با شرایط خاص, عرف تجاری و قوانین حاکم بر فعالیت های اقتصادی در ایران منطبق باشد یکی از زمینه های ضروری پژوهشی است که می تواند کاربرد روش های پیچیده حسابداری را آسان ساخته و در عین حال خدمات حسابداری در سطوح مختلف را کارآمدتر نماید علاوه بر این, پژوهش هایی از این دست, امکانات گسترش, رواج و فراگیری, اصول و ضوابط حرفه ای را افزایش داده و کار حسابداری واحدهای تجاری را در مجموع بهبود می بخشد امروزه مؤسسات عمومی و خصوصی اجرای عملیاتی نظیر: راه سازی, سد سازی, احداث ساختمان, تاسیسات, کشتی سازی, هواپیما سازی و ساخت قطعات پیچیده وسایل و تجهیزات را با انعقاد پیمان به مؤسسات پیمانکاری واگذار می کنند.


تحقیق و پروژه حسابداری بررسی مراحل حسابداری پیمانکاری
فهرست مطالب به شرح زیر میباشد:
پیشگفتار:
فصل اول: عملیات پیمانکاری
- ارکان اصلی عملیات پیمانکاری
- انواع قرارداد های پیمانکاری
- مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری
- مطالعات مقدماتی یا اولیه طرح
- ارجاع کار به پیمانکار
- انعقاد قرار داد با پیمانکار
- اجرای کار (شروع عملیات)
- خاتمه کار
- سازمان بر اساس وظایف (سازمان کار کروی)
فصل دوم: حساب های شرکت پیمانکاری ایران بتون ساز
دارائی های جاری
- بانک و صندوق
- تخواه گردان ها
- حساب های دریافتنی
- حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
- اسناد دریافتنی
- پیش پرداخت ها
- سپرده حسن انجام کار
دارارئی های ثابت
- دارائیهای ثابت مشهود
- داراییهای ثابت نا مشهود
بدهی های جاری
- حسابهای پرداختنی
- اسناد پرداختنی
- پیش دریافت ها
بدهی های بلند مدت
- سرمایه
- در آمدها
- هزینه ها
- حساب پیمان
- حساب کار گواهی شده
فصل سوم: روش های تداول حسابداری پیمانکاری
- روش کار تکمیل شده
- روش درصد پیشرفت کار
- ذخیره لازم برای زیان های قابل پیش بینی
- دعاوی و تغیرات ناشی از قراردادهای پیمانکاری
- تعیین سود پیمان تکمیل شده
- انتقال سود و بستن حساب پیمان تکمیل شده
- محاسبه صود پیمان نا تمام
- نحوه محاسبه و پرداخت دستمزد کارگران و سرپرستان کارگاه
- نحوه محاسبات استحلاک تموال , ماشین آلات و تجهیزات
فصل چهارم: مالیات پیمانکاری
- مالیات مقملوع
- مالیات بر در آمد پیمانکاری
- در آمد مشحول مالیات پیمانکاری
- مالیات موسسات پیمانکاری
- شرکت های سهامی
- نحوه نگهدای حساب های مالیاتی
- پیش پرداخت مالیات
- مالیات قطعی پیمان ها
- ذخیره مالیات بر در آمد
فصل پنجم: گزارش های مالی
- ترازنامه
- جدول بهای تمام شده‌کار در جریان ساخت
- گزارش های عملیاتی
- گزارش پیشرفت کار
- صورت حساب صودو زیان
- تراز آزمایشی

خلاصه ای از نکات مهم پروژه:
1- مراحل انجام عملیات پیمانکاری
2- حسابهای شرکت پیمانکاری
3- روش های متداول حسابداری پیمانکاری
4- مالیات پیمانکاری
5- گزارش های مالی
6- صورت مسئله پیمانکاری

لینک کمکی