بررسی آموزش صفر تا صد طرح ها و کارهای عمرانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی آموزش صفر تا صد طرح ها و کارهای عمرانی :

دانلود فایل آموزشی صفر تا صد طرح ها و کارهای عمرانی در 150 صفحه در قالب word , قابل ویرایش , آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

========================================================
تمامی فایل های سیستم, توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید, در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
@gmail.com info@
========================================================تمامی فایلهای موجود در سایت صرفا برای راهنمایی و کمک به دانشجویان و محققین عزیز می باشد و هدف ما در سایت مرکز پروژه های دانشجویی کمک به دانشجویان و دانش پژوهان عزیز برای بالا بردن سطح بار علمی آنها می باشد.

قسمتهایی از متن اصلی:

مهمترین اصطلاحاتی که در کارهای عمرانی استفاده میشود
برنامه عمرانی: منظور از برنامه عمرانی, برنامه ای است جامع حاوی هدف ها, سیاست ها, میزان اعتبـاراتی که برای تامین تمام یا قسمتی از یک نوع نیاز اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی در قالب برنامه های میان مـدت تـدوین شده و مشتمل بر یک یا چند طرح عمرانی باشد.
طرح های عمرانی: طرح عمرانی مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات تـوجیهی فنی و اقتصادی و اجتماعی, در یک موقعیت جغرافیایی معلوم و در یک دوره زمانی از قبـل تعیـین شـده, بـا اعتبـار معیین, برای اجرای یک قسمت مشخص از فعالیت های یک بخش اقتصادی در قالب برنامه ی عمرانی, به مرحله ی اجرا در آید مثل طرح راه آهن بافق بندرعباس در برنامه راهسازی و یا نیروگاه رامین در برنامه ی تامین انرژی.

سه نوع طرح عمرانی وجود دارد :
1) طرح عمرانی انتفاعی : طرحی است که جهت کسب درآمد یا سود اجرا می گردد( کارخانه سیمان
2) طرح عمرانی غیر انتفاعی : طرحی است که هدف ما ازاجرای آن کسب سود یا در آمد نیست بلکه جهت ضرورتهای اجتماعی اجرا می گردد مانند احداث مدرسه و بیمارستان و ساختمان های دولتی .
3) طرح های مطالعاتی : طرحی است که بر اساس قرار داد بین دستگاههای اجرایی و موسسات علمی جهت انجام مطالعه خاصی اجرا می گردد , مانند مطالعه احداث یک سد یا انجام پژوهش در مورد یک پدیده


آنچه که خواهید خواند:
مهمترین اصطلاحاتی که در کارهای عمرانی استفاده میشود
انواع طرح عمرانی
• طرح عمرانی انتفاعی
• طرح عمرانی غیر انتفاعی
• طرح های مطالعاتی
پروژه:
اندازه پروژه
• پروژه های بزرگ
• پروژه های متوسط
• پروژه های کوچک
سازمان برنامه و بودجه
دستگاه اجرایی
مهندس مشاور
طبقه بندی انواع قرارداد
قراردادهای متداول پیمانکاری
• قرارداد مقطوع
• قرارداد امانی
• قرارداد براساس مواد و دستمزد:
قرارداد نظارت
نظارت
حق الزحمه
نظارت کارگاهی
عوامل نظارت کارگاهی
عوامل مبنا
دستگاه نظارت
شرایط عمومی پیمان
پیمانکار
پیمانکار عمومی
پیمانکار جز
کنسرسیوم
کارفرما
بخشنامه
پیمان
صفر تا صد طرح های عمرانی
مشخصات فنی
بررسی آموزش صفر تا صد طرح ها و کارهای عمرانی
فهرست بها
صورت وضعیت
مجری طرح
مدیر طرح
پروژه عمرانی
کار
بخش کار
جز کار
اقلام کار
مراحل تصویب و اجرای طرحهای عمرانی در ایران
اجرای طرح های عمرانی
• امانی
• پیمانی
روشهای معمول واگذاری کار به پیمانکار
• مناقصه عمومی
• ترک تشریفات مناقصه
مراحل اجمالی اجرای طرح های عمرانی
• مرحله - 1 مطالعات مقدماتی طرح مطالعات تحقیقاتی و بنیادی مطالعات شناسایی طرح تهیه طرح مقدماتی, تهیه نقشه ها و مشخصات اجرایی طرح
• مرحله - 2 انتخاب پیمانکار
دعوت از پیمانکاران برای اجرای طرح تسلیم قیمت پیشنهادی و ضمانتنامه انتخاب پیمانکار
• مرحله :3 انعقادقراردادباپیمانکار تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات انعقاد قرارداد با پیمانکار
ابطال ضمانتنامه شرکت در مناقصه تسلیم ضمانتنامه پیش پرداخت اخذ پیش پرداخت
• مرحله :4 شروع عملیات اجرایی
تاسیس و ایجاد کارگاه
صفر تا صد طرح های عمرانی
تخصیص تنخواه گردان به کارگاه مخارج اجرای طرح تنظیم صورت وضعیت موقت کارها
پرداخت وجه صورت وضعیت موقت کارها • مرحله : 5 خاتمه کار
تحویل موقت ابطال ضمانتنامه انجام تعهدات
ابطال ضمانتنامه پیش پرداخت تهیه صورت وضعیت قطعی
استرداد نصف وجه الضمان (سپرده حسن انجام کار) برچیدن کارگاه دوره تضمین تحویل قطعی
استرداد نصف دیگر وجه الضمان(سپرده حسن انجام کار)
صورت وضعیت چیست؟
• انواع صورت وضعیت ها
• صورت وضعیت موقت یا provisional statement
کسورات قانونی قراردادها
• صورت وضعیت ماقبل آخر
• صورت وضعیت قطعی
تفاوت صورت وضعیت ماقبل قطعی با قطعی از نظر شرایط عمومی پیمان ( در پیمانهای PC بررسی آموزش صفر تا صد طرح ها و کارهای عمرانی
فهرست بهایی )
مزایای تهیه و تایید آن
نکات مهم تنظیم صورت وضعیت
دستور کار و صورت جلسه
شرایط عمومی پیمان
شرایط خصوصی پیمان
صورت وضعیت نویسی در قراردادهای عمرانی
نحوه تنظیم صورت وضعیت ها
• صورت وضعیت بررسی آموزش صفر تا صد طرح ها و کارهای عمرانی
فهرست بهایی
• صورت وضعیت متر مربع
کارهای مازاد
مصالح پایکار
چرا باید ضرایب بررسی آموزش صفر تا صد طرح ها و کارهای عمرانی
فهرست بها در نظر گرفته شوند
نحوه اعمال ضرایب بررسی آموزش صفر تا صد طرح ها و کارهای عمرانی
فهرست بها
وظایف پیمانکار قبل و بعد از برنده شدن در مناقصه
صفر تا صد طرح های عمرانی
چند توصیه مهم بیمهای
نکاتی در خصوص سپرده
آزاد سازی سپرده حسن انجام کار
• مدارک لازم برای آزاد سازی سپرده %5 اول حسن انجام کار
• مدارک لازم برای آزاد سازی سپرده %5 دوم حسن انجام کار
آزاد سازی %10 سپرده حسن انجام کار در قبال ضمانتنامه
مفاصا حساب و انواع آن
• مفاصا حساب بیمه و مالیات
• مفاصا حساب صنایع و معادن و استانداری
فسخ – خاتمه – تعلیق پیمان
مینوس و پلوس در پیمانکاری یعنی چی؟
اصطلاح کلیم کردن (claim) در امور پیمانکاری
انواع ضمانت نامه در قراردادهای عمرانی
• ضمانت نامه
• ضمانت نامههای بانکی
• انواع ضمانت نامه های بانکی
• ضمانت نامه شرکت در مناقصه یا مزایده
• ضمانت نامه حسن انجام تعهدات
• ضمانت نامه پیش پرداخت
• ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان
• ضمانت نامه حسن انجام خرید
• ضمانت نامه گمرکی
• ضمانت نامه تعهد پرداخت
• ضمانت نامههای متفرقه
بررسی موارد مورد دعاوی در قراردادهای سرجمع
راهکارهای قرارداد سرجمع
نکات مهم در شرایط عمومی پیمان :
مختصر آشنایی با تاریخچه بررسی آموزش صفر تا صد طرح ها و کارهای عمرانی
فهرست بها و هدف از تهیه آن
بررسی آموزش صفر تا صد طرح ها و کارهای عمرانی
فهرست بها بر چه اساسی تهیه میشود
مشخصات فنی در بررسی آموزش صفر تا صد طرح ها و کارهای عمرانی
فهرست بها
ساختار بررسی آموزش صفر تا صد طرح ها و کارهای عمرانی
فهرست بها
نکات مهم در مورد بررسی آموزش صفر تا صد طرح ها و کارهای عمرانی
فهرست بها
نحوه محاسبه حق بیمه طرح های عمرانی و غیر عمرانی
مفهوم تعدیل در قراردادهای پیمانکاری
روش محاسبات تعدیل
آشنایی با ضرایب مورد استفاده در برآورد
انواع متره
تعریف برآورد
انواع برآورد
فرم خلاصه مالی
نکات مهم و موارد ادعای تغییر مقادیر پیمان
نکات کلیدی بیمه در قراردادهای پیمانکاری
روش حسابرسی و محاسبه مفاصا حساب تامین اجتماعی در انواع قرارداد
آنچه باید درمورد حق بیمه پیمانها بدانید
دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور
چند پرسش و پاسخ(81 پرسش و پاسخ)

لینک کمکی