رساله معماری طراحی فرودگاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن رساله معماری طراحی فرودگاه :

دانلود رساله معماری طراحی فرودگاه,
در قالب Word و 261 صفحه و قابل ویرایش.

========================================================
تمامی فایل های سیستم, توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید, در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
@gmail.com info@
========================================================تمامی فایلهای موجود در سایت صرفا برای راهنمایی و کمک به دانشجویان و محققین عزیز می باشد و هدف ما در سایت مرکز پروژه های دانشجویی کمک به دانشجویان و دانش پژوهان عزیز برای بالا بردن سطح بار علمی آنها می باشد.


قسمتهایی کوتاه از متن:

اهمیت فرودگاه
در دنیای امروز که هر روزه به سرعت زندگی افزوده می شود حل مسائل مربوط حمل و نقل سریع و بی 0دغدغه را می توان کانون توجه همه اشخاص مرتبط با این سرعت دانست. حال فرودگاهها که نقش اساسی در همه ابعاد حمل و نقل دارند وظایف سنگینی را بر دوش دارند تا بتوانند به بهترین نحوه کالاها و اشخاص را در پرتو حضور هواپیما به مقاصد مورد نظر برساند.
مسافر, فرودگاه و هواپیما هر سه نیازمند یکدیگرند تا بتوانند چرخه ای مطلوب که رسیدن به هدف نهایی یعنی حمل و نقل ایمن و سریع است دست یابند.
جایگاه و نقش حمل و نقل در ابعاد مختلف سیاسی اجتماعی و اقتصادی در جوامع امروزی بر کسی پوشیده نیست و فرودگاه در کنار مابقی پایانه ها از حساس ترین بازیگر این نقش هستند.برنامه ریزی و طراحی پایانه بار برآیند پیچیده ای است . جابجایی سریع و مؤثر بارها میان بخش های هوایی و زمینی مستلزم مدیریت پروژه تخصصی در امر برنامه ریزی و طراحی تسهیلات است . هماهنگ سازی و کنترل پیشرفت کار پروژه ها , جمع آوری اطلاعات , مطالعه جزئیات طرح , تجهیزات عملیاتی بار و تجهیزات مکمل و سیستم ارتباطی , مشخصات قرارداد و سیستم , زیر ساخت ها , سیستم های ارتباطی , روش های آزمایش سیستم ها , راه اندازی تسهیلات و آموزش ضمن خدمت از جمله مواردی است که قبل از برنامه ریزی و طراحی باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد . برنامه ریزی و طراحی پایانه بار برآیند پیچیده ای است . جابجایی سریع و مؤثر بارها میان بخش های هوایی و زمینی مستلزم مدیریت پروژه تخصصی در امر برنامه ریزی و طراحی تسهیلات است . هماهنگ سازی و کنترل پیشرفت کار پروژه ها , جمع آوری اطلاعات , مطالعه جزئیات طرح , تجهیزات عملیاتی بار و تجهیزات مکمل و سیستم ارتباطی , مشخصات قرارداد و سیستم , زیر ساخت ها , سیستم های ارتباطی , روش های آزمایش سیستم ها , راه اندازی تسهیلات و آموزش ضمن خدمت از جمله مواردی است که قبل از برنامه ریزی و طراحی باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد .
برنامه ریزی و طراحی تسهیلات بار باید همانند پایانه مسافری مبتنی بر اصول برنامه ریزی جریان باشد . در مورد بار اعمال الگوی جریان برنامه ریزی ساده تر است چون اکثراً بار به صورت بی جان است . البته در مورد بارهای زنده ملاحظات مربوط به عوامل زیستی و محیطی اهمیت دارد تا از سلامتی و آسایش آنها اطمینان حاصل شود .
ارائه استانداردهای یکنواخت برای طراحی تسهیلات بار هوایی عملاً امکان پذیر نیست زیرا این ضوابط وابسته به نیازهای شرکت های باربری هوایی , تناسب میان حجم بارهای داخلی و بین المللی و همچنین نیازهای هواپیماهای باربری است .
همانند پایانه مسافری , یک الگوی طراحی نمی تواند به تنهایی نیازهای متنوع کلیه استفاده کنندگان پایانه بار در کلیه مناطق را برآورد کند.
با این وجود رهنمودهای مشترکی به شرح زیر وجود دارد که یک برنامه ریز پایانه باید از آنها پیروی کند که به تفضیل در مباحث شرح داده میشود.


رساله معماری طراحی فرودگاه
فهرست مطالب به شرح زیر میباشد:
چکیده:
اهمیت فرودگاه
پیشگفتار:
حرکت ناشی از نیروهای محیطی:
عوامل ایجاد حرکت
بررسی تعدادی از مفاهیم معماری از دیدگاه حرکت
انتظار
بحران
فصل اول
معرفی استان آذربایجان غربی
1-1 موقعیت جغرافیایی,حدود,وسعت:
1-2 موقعیت تاریخی:
کرانه غربی شهرستان ارومیه
1-3 ویژگی های انسانی:
1-3-1 نژاد
1-3-2 نژاد مادها
1-3-3 مهاجرت نژاد آریایی
1-3-4 ماد کوچک و آتروپات
1-4 پوشش گیاهی (استان آذربایجان غربی)
1-4-1 گیاهان :
1-4-2 جنگل ها
الف) جنگل های طبیعی
ب) جنگل های مصنوعی
1-5 آب وهوا
1-5-1 الف) توده هوای سرد شمالی
1-5-2 ب) توده هوای قطبی سیبری
1-5-3 ج) توده هوای قطبی بحری
1-5-4 د) توده هوای حاره بحری
1-5-5 میزان بارندگی در استان
1-5-5-1 الف ) حوزه مغرب دریاچه ارومیه
1-5-5-2 ب) حوزه شمالی دریاچه ارومیه تا رود ارس
1-5-5-3 ج) حوزه جنوب دریاچه ارومیه
1-5-6 بادها :
1-7 آب های زیرزمینی
1-7-1 آبهای معدنی
چشمه زنبیل
فصل دوم
فرودگاه ها
2-1 فرودگاه ها
ویژگی های ترمینال های مدرن
طرح با پذیرش تغییر داخلی و رشد خارجی
فرودگاه بین المللی
2-2-1 . نقشه آرایش دیاگرامی رابطه بین ترمینال , باند , جاده
2-2-2- تأسیسات ترمینال
2-2-3 نقش اصلی ساختمان ترمینال
پردازش مسافر در ساختمان ترمینال
عملکرد خط هوایی
عملکرد فرودگاه
عملکرد دولتی
2-2-4 نقشه ترمینال
2-2-4-1 نقشه آرایش ترمینال
2-2-4-2 طراحی مقطع
2-4-2-3 طراحی "جتی"
2-2-5 عوامل محیطی
2-2-5- برج های کنترل ترافیک هوایی
فصل سوم
برنامه ریزی و طراحی پایانه بار
3-1-عناصر پایانه‌های مسافری بین‌المللی
3-1-1 بخش مسافران خروجی
3-1-1 سالن گمرک
3-1-2سالن عمومی خروجی
3-1-3 محوطه انتظار عمومی
3-1-4 جلوخان
3-1-4-1- اجزا اصلی جلو خان عبارتند از :
ب) سکوی پیاده رو
پ) علائم جهت یابی و شناسایی
ت) محل های پذیرش توشه در جلوخان
ث) درهای ساختمان پایانه
ج) گذرگاههای عرضی عابران پیاده
3-1-5 انواع الگوی پایانه در ارتفاع
ب) پایانه یک طبقه و نیم
پ) پایانه در دو طبقه یا بیشتر
3-1-6 انواع الگوهای پایانه در سطح
الف – الگوی ساده
ب – الگوی خطی
پ- الگوی شاخه‌ای/ انگشتی
ت- الگوی اقماری
ث- الگوی پایانه دور از جایگاه
3-1-7- الگوی پایانه
3-1-7-1 مشخصه های پروازی شرکت های هواپیمایی
3-1-7-2-مشخصه فیزیکی
3-1-7-3- شرایط آب و هوایی
الف – میزان فعالیت فرودگاه
ب – فواصل پیاده روی مسافران
3-1-8- محاسبه حجم مستقبلین و مشایعین
3-1-9- ویژگی های ترافیکی و محاسبه حجم مسافر ساعت اوج
3-1-9-1 ویژگی های ترافیکی
اصول جریان مسافر
اهداف
ویژگی مسافران
تاثیر اقلیم بر روند طراحی
درجه حرارت
باد سطحی در فرودگاه
طبقه بندی فرودگاهها
فرودگاههای تجاری فرودگاههای تجاری فرودگاهی است که برای ارائه خدمات به هواپیماهای گروه تقرب D , C, وE طراحی, ساخته و نگهداری می شود. مشخصات طرح فرودگاههای تجاری مبتنی بر گروه طراحی هواپیما است.
طبقه بندی سازمان ایکائو
-2-2- ویژگی های بار
3-2-2-1- انواع بار
3-2-2-2- تقاضای بار
3-2-2-3- اصول جریان بار
شکل 3-1- نمونه تغییرات جریان بار هوایی
3-2-2-4- اصول باربری
3-2-2-5- انواع وسایل حمل بار
3-2-4- الگوی پایانه بار
طول
شکل
عرض
ارتفاع آزاد
3-3-1- محوطه پذیرش بار
3-3-6- محوطه بازرسی ایمنی و کنترل های امنیتی
3-3-8- محوطه کارهای اداری و مالی و مراجعین
3-4-7- محوطه گمرک ورودی
3-4-8- محوطه بازرسی ایمنی و کنترل های امنیتی
3-4-10- محوطه تحویل بار
3-4-11- محوطه توقفگاه و سکوهای بارگیری وسایل نقلیه
3-6-2- اطلاع رسانی
4-1- کلیات سیستم دسترسی
4-2-3-1- مدل های کلان
4-3-1- دسترسی جاده ای
4-3-1-1- خودروی شخصی
4-3-1-2- تاکسی
4-3-1-3- اتوبوس شهری
4-3-1-4- اتوبوس دربستی
4-3-1-5- اتوبوس یا مینی بوس ویژه
4-3-2- دسترسی ریلی
4-3-2-1- راه آهن سراسری
4-3-2-2- مترو
4-3-2-3- سیستم های ریلی ویژه
4-3-3- دسترسی عمود پرواز
4-3-4- دسترسی آبی
4-5-3- توقفگاه وسایل نقلیه عمومی
4-5-4- محوطه توقفگاه ویژه کارکنان فرودگاه
4-5-5- توقفگاه ویژه سایر وسایل نقلیه
4-5-7- محوطه توقفگاه پایانه بار هوایی
4-5-8- توقفگاه خودروهای فوریت های پزشکی
6-2-2- ارتفاع برح مراقبت
انواع فرودگاه:
الف- فرودگاه درجه یک
6-3-1- ساختمان VIP
6-3-2- ساختمان CIP
تسهیلات پایانه داخلی
فضای مورد نیاز به ازای هر مسافر ساعت اوج ( متر مربع )
معیارهای طرح ترمینال
نقش اصلی ساختمان ترمینال
ساختمان ترمینال
نواحی محیطی فرودگاه
معیارهای کنترل مؤثر بار
( مسیر توشه های ورودی )
ترمینال با پایه
ترمینال طولی
ترمینال با ستلایت
بررسی نمونه های موردی
7-1 فرودگاه بین المللی کوالالامپور
معمار : کیشوکوروکاوا و همکاران, اکیتک جورا راسنگ (مالزیایی)
مالزی 1998 - 1992
7-2 فرودگاه سوندیکا, بیلبائو, اسپانیا
فرودگاه کانزای : 7-3
7-3-1 فرودگاه ساحلی :
7-3-2 جزیره مصنوعی :
7-3-3 جزیره مصنوعی چگونه ساخته شد ؟ 2
7-3-4 طرح پرنده :
شبکه حمل و نقل :
7-4 فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
7-4-1- تاریخچه طرح
7-4-2 مشخصات ترمینال فرودگاه بین المللی امام خمینی
7-4-3 مشخصات فنی و کلی طرح
7-5 جدیدترین فرودگاه آسیا در تایلند قرار دارد
اجزا اصلی جلو خان
برنامه فیزیکی
اهداف کلی مراقبت پرواز بر اساس اسناد ایکایو
منابع و ماخذ


لینک کمکی