تحقیق گرایش نوجوانان به فرهنگ بیگانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحقیق گرایش نوجوانان به فرهنگ بیگانه :

تحقیق علل گرایش نوجوانان به فرهنگ بیگانه در حجم 26 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با تحقیق گرایش نوجوانان به فرهنگ بیگانه
فهرست مطالب زیر:

تحقیق گرایش نوجوانان به فرهنگ بیگانه
فهرست مطالب

سخنی با استاد

تقدیر و تشکر

ریشه های غربگرایی

عوامل مورد شکل گیری رفتار نوجوانان

دیگر علل گرایش نوجوان به فرهنگ بیگانه

رهنمودهایی برای برخورد با این گرایش

نمونه و روش گزینش آن

اندازه یا حجم نمونه

جدول گروه نمونه و جامعه آماری به تفکیک پایه

جدول گروه نمونه به تفکیک ناحیه, مدرسه, پایه

جدول فراوانی و درصد نمونه بر حسب ناحیه

فراوانی نمونه در نواحی شش گانه

روش آماری

آزمون سئوال یک

جدول و نمودار مربوطه

نتایج کلی از پرسشنامه ها

سایر نتایج بدست آمده از مقایسه پرسشنامه ها

محدودیت های تحقیق

نمونه پرسشنامه


لینک کمکی