بررسی رابطه اضطراب و انگیزه پیشرفت در بین دانشجویان دختر و پسر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی رابطه اضطراب و انگیزه پیشرفت در بین دانشجویان دختر و پسر :

تحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه اضطراب و انگیزه پیشرفت در بین دانشجویان دختر و پسر از سری تحقیق های رشته روانشناسی میباشد. این تحقیق در 92 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم, توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید, در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.

@gmail.com info@

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
پژوهش حاضر به منظور بررسی رابط اضطراب و انگیز پیشرفت در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور قزوین اجرا شده است.
جامع آماری تحقیق حاضر شامل دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور قزوین می باشد. نمون آماری این تحقیق عبارت بوده از 30 دانشجوی دختر و 30 دانشجوی پسر این دانشگاه که با استفاده از روش نمونه گیری قابل دسترس انتخاب شده اند. ابزاری که برای اجرای این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است دو پرسشنام انگیزه ی پیشرفت هرمنس و اضطراب سنج کتل می باشد.
برای محاسب آزمون از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون T استفاده شده است بعد از محاسبات آماری نتایج ذیل به دست آمده است :
با توجه به محاسب ضریب همبستگی پیرسون در فرضی 3 فرضیه صفر رد می شود و فرضی محقق تائید می شود. بنابراین بین انگیزه پیشرفت در پسران و اضطراب رابط معناداری وجود دارد و در فرضی 4 فرضی صفر رد می شود. بنابراین بین انگیزه پیشرفت در دختران و اضطراب تفاوت معناداری وجود دارد.

مقدمه
اضطراب نقش عمده ای در بین آسیب های روانی بازی می کند در فهم و رشد شخصیت نیز کمک زیادی می نماید. اضطراب معمولاً نقش مهمی در رشد طبیعی و نیز در فرایندهای فرضی در تمام سنین عمر بر عهده دارد.
از عمر روان شناسی به شکل علمی و منظم فقط حدود یک قرن می گذرد ولی رشد آن در چند سال اخیر اعجاب آور بوده است. این رشته همانند علوم دیگر همزمان با ازدیاد روزافزون دانش رشته های تخصصی به وجود آمده و امروزه در آمریکا حدود 20 بخش دارد. نوجوانان و جوانان قشر عظیمی از جمعیت کشورها به ویژه کشور ما را تشکیل می دهند که در پویایی و تداوم حیات اجتماعی یک ملت و رشد و پیشرفت همه جانبه آن نقش بسزایی دارد. نظریه های متنوع و مختلفی در مورد چگونگی شکل گیری و بروز این عامل یعنی اضطراب و عوامل تشکیل دهند آن ارائه شده است. اکثر انسانها با مشکل اضطراب سرکار دارند و در این راستا نیز دانشجویان مشکلات به خصوصی دارند که اضطراب تنها یکی از مشکلات روانی است در این تحقیق سعی می شود رابط بین اضطراب و انگیز پیشرفت بررسی شود و راه حلهای مناسب برای کنترل اضطراب و تقلیل آن عرضه گردد با این نظر که آگاهی والدین و مربیان در این رابطه می تواند راهگشا و کمک کننده باشد.

بررسی رابطه اضطراب و انگیزه پیشرفت در بین دانشجویان دختر و پسر
فهرست مطالب
چکیده
فصل اول (کلیات...)
مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت مساله
فرضیه های تحقیق
هدف تحقیق
فصل دوم (ادبیات....)
پیشینه نظری
فصل سوم (روش شناسی...)
جامعه آماری
ابزار پژوهش
روش نمونه گیری
روش آماری
فصل چهارم (تجزیه و...)
فصل پنجم (بحث و...)
محدودیتهای پژوهش
پیشنهادات


لینک کمکی