بررسی تاثیر اندازه شركت و كیفیت حاكمیت شركتی بر افشای مطلوب در شركت های پذیرفته شده در بورس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب در شرکت های پذیرفته شده در بورس :

تحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب در شرکت های پذیرفته شده در بورس از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 141 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم, توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید, در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.

@gmail.com info@

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده :
تحقیق حاضر به مطالعه تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در راستای این هدف, کلیه شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که اطلاعات مورد نیاز را در سالهای 1390-1386 ارائه نموده بودند, مورد بررسی قرار گرفتند که در مجموع 112 شرکت از صنایع مختلف انتخاب شدند. به منظور آزمون فرضیه¬ها از رگرسیون چند متغیره استفاده شد و معنی دار بودن آنها با استفاده از آماره t و F صورت گرفت؛ همچنین برای آزمون خودهمبستگی مدل از آزمون دوربین- واتسون استفاده شده است. نتیجه تحقیق معنی دار بودن رابطه بین اندازه شرکت ها و سطح افشای شرکت ها را رد می کند ولی کیفیت حاکمیت شرکتی اثر معناداری برافشای شرکت های مورد مطالعه داشته است.

مقدمه
افشای اطلاعات توسط شرکت ها یکی از ابزارهای مهم مدیران به منظور انتقال اطلاعات مربوط به عملکرد مالی و هدایت شرکت به سرمایه گذاران, اعتباردهندگان و سایر افراد ذینفع است. از دلایل مهم تقاضا برای افشای اطلاعات, مسائل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعات می باشد . بازار سرمایه یکی از بازارهایی است که در آن, اطلاعات شفاف بر عملکرد آن به شدت مؤثر است. به عبارتی, نقصان اطلاعات باعث افزایش هزینه مبادلات و ناتوانی بازار در تخصیص بهینه منابع می شود(پورحیدی و حسین زاده, 1391).
در نگاهی کلی, شفافیت مالی و افشای کامل و منصفانه اطلاعات , برای کارکرد مطلوب بازار سرمایه کارا , عامل حیاتی تلقی می شود (حساس یگانه و قمی , 1385)
اما از دیدی دقیقتر, شفافیت عموماً به سه دسته تقسیم می‌شود؛‌ 1) تعریفهای مبتنی بر ذینفعان اطلاعات, 2) تعریفهای مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی و 3) شفافیت از ابعاد قانون (طاهری, 1389).
اطلاعات هر چه شفاف تر و قابل دسترس تر باشد می تواند منجر به اتخاذ تصمیم های صحیح تری در زمینه تخصیص بهینه منابع شود و در نهایت منجر به رسیدن به کارآیی تخصیصی می شود که هدف نهایی بازار سرمایه است(تجویدی, 1387).از اینرو افشای اطلاعات توسط شرکت ها نقش حیاتی را در کارایی بازار سرمایه ایفا می کند.
شرکت ها افشای اطلاعات را از طریق انتشار صورت های مالی, یادداشت های توضیحی,گزارش هیأت مدیره,و نظایر آن انجام می دهند. علاوه بر این, برخی از شرکت ها علاوه بر افشای حداقل اطلاعات براساس استانداردهای مربوط و سایر قوانین و مقررات, به افشای اضافی اطلاعات به صورت اختیاری می پردازند. از اینرو می توان افشای اطلاعات توسط شرکت ها را به دو دسته افشای اجباری و اختیاری تقسیم نمود. یکی از موضوعات مهمی که در رابطه با افشای اطلاعات توسط شرکت ها مطرح است, پیامد های اقتصادی افشای اطلاعات می باشد. افشای اجباری و اختیاری اطلاعات می تواند دارای پیامدهای اقتصادی متعددی باشد که از جمله این پیامدها می توان به بهبود نقدشوندگی سهام در بازار سرمایه, کاهش هزینه سرمایه شرکت ها و افزایش کاربران و افزایش توان پیش بینی استفاده کننده از اطلاعات اشاره نمودکه این موارد نیز نهایتا منجر به افزایش ارزش شرکت می گردد. بنابراین شناسایی عواملی که بر سطح افشای شرکت ها موثر است ضروری است و از طرفی ونگ و همکاران(2011) بیان نمودند که با افزایش سطح کیفیت حاکمیت شرکتی شرکت ها میزان افشای شرکت ها افزایش می یابد و همچنین شرکت های بزرگ سطح افشای بالاتری نسبت به شرکت های کوچک دارند. لذا این تحقیق با هدف بررسی تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب اطلاعات طراحی و اجرا خواهد شد که در ابتدا کلیات تحقیق مطرح خواهد شد , سپس در فصول بعدی ادبیات و پیشینه تحقیق,روش تحقیق و نتیجه گیری تشریح خواهد شد.

بررسی تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب در شرکت های پذیرفته شده در بورس
فهرست مطالب
چکیده 1
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مساله 3
1-3 - اهمیت و ضرورت تحقیق 6
1-4- اهداف تحقیق 8
1-5 – سوالات تحقیق 9
1-6- فرضیه تحقیق 9
1-7 - روش تحقیق 10
1-8 - جامعه آماری و روش نمونه گیری 10
1-9- قلمرو تحقیق
11 1-10-روش گردآوری داده ها و اطلاعات 12
1-11- تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه¬های کلیدی تحقیق
12 1-12- ساختار کلی تحقیق 13
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه 16
2-2- مروری بر ادبیات حاکمیت شرکتی 17
2-3- مروری بر ادبیات افشا 39
2-4-پیشینه تحقیق 59
2-4-1- تحقیقات انجام شده در خارج 59
2-4-2- تحقیقات انجام شده درایران 56
2-4- خلاصه فصل 68
فصل سوم : روش تحقیق
3- 1- مقدمه 72
3-2- روش شناسی تحقیق 72
3-3- جامعه آماری 73
3-4- نمونه مورد مطالعه و روش نمونه گیری 73
3-5- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق 74
3-6- منامع و روشهای گرد آوری داده ها 74
3-7 – فرضیه های تحقیق 75
3-8- مدل و متقیر های تحقیق 75
3-9-روش تجزیه و تحلیل داده ها 77
3-10-خلاصه فصل 91
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
-1- مقدمه 93
4-2- آمار توصیفی 93
4-3-آزمون نرمال بودن داده های تحقیق 95
4-4- آزمون تشخیص پانل 97
4-5-آزمون اثرات ثابت یا رندم 98
4-5- ناهمسانی واریانس 98
4-6-آزمون فرضیه ها 99
4-7- خلاصه فصل 106
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق
-1- مقدمه
5-2- مروری بر نتایج به دست آمده از پژوهش
5-3- نتایج تحقیق 90
5-3-1 برسی فرضیه اول تحقیق 90
5-3-2 برسی فرضیه دوم تحقیق 91
5-3-3-بررسی فرضیه سوم تحقیق 91
5-3-4-بررسی فرضیه چهارم تحقیق 91
5-4-محدودیتهای تحقیق 93
5-5- پیشنهادهای پژوهش 93
5-5-1- پیشنهادات حاصل از یافته ای پژوهش 93
5-5-2- پیشنهادات برای پژوهش های آینده

لینک کمکی