مروري بر ادبيات ريسک سقوط قيمت سهام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مروري بر ادبيات ريسک سقوط قيمت سهام :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

ریسک سقوط قیمت سهام در بازار یکی از نگرانی های اصلی سرمایه گذاران است و پژوهش در این زمینه می تواند برای بازار سرمایه حائز اهمیت باشد افزایش پدیده ریسک سقوط قیمت سهام, سبب بدبینی سرمایه گذاران در مورد سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار می شود, که این مسئله درنهایت می تواند خارج ساختن منبع سرمایه گذاران توسط آن ها از بورس اوراق بهادار شود بنابراین دانستن علل وجود این پدیده, راه کارهایی که از بروز این پدیده در بازارهای سرمایه جلوگیری به عمل می آورد و نیز مدل هایی که بتواند این پدیده را پیش بینی کند از اهمیت بسزایی برای اداره کنندگان بازار سرمایه که همواره در پی رونق این بازار از طریق جذب سرمایه های راکد است, برخوردار است.

لینک کمکی