کاربرد هوش مصنوعي در مواجهه با تقلب در حسابداري و مسئوليت حسابرس در قبال تخلف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن کاربرد هوش مصنوعي در مواجهه با تقلب در حسابداري و مسئوليت حسابرس در قبال تخلف :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

سیستم گزارشگری مالی همواره در جلب اعتماد عمومی و بحران هایی مواجه بوده است , افزایش شمار تقلب ها و تجدید ارائه صورت های مالی که اغلب با ورشکستکی شرکت های بزرگ همراه است نگرانی را در مورد صورت های مالی بوجود آورده است . به همین جهت , پیشگیری یا کشف تقلب های با اهمیت در صورت های مالی همواره کانون توجه سرمایه گذاران , مدیران و حسابرسان بوده است . بررسی های متعدد نشان داده است در حالی که سیاستمداران, دادگاه ها, نشریات مالی وبسیاری دیگر, از حسابرسان انتظار کشف وگزارش کردن تقلبات را دارند, حرفه حسابرسی به طور عمومی, مسئولیت های خود را در این زمینه کاهش داده و براین نکته تاکیدمی کندکه کشف تقلبات از مسئولیت های مدیران است و حسابرسی برای این نقش برنامه ریزی نشده و غیرقابل اتکاست. پژوهش حاضر به بررسی تقلب در حسابداری و نقش حسابرسان در قبال آن می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در صورت واکنش نادرست حسابرس در بحث حسابداری تقلب باعث شکست ساختار شرکت ها در جامعه مالی شده و یک نیاز بزرگ برای مهارت در سه ناحیه کلیدی شناسایی و افشا و جلوگیری از تخلفات را در ساختارهای ضعیف به وجود می آورد.

لینک کمکی