کاربرد فناوري اطلاعات در مديريت زنجيره تامين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن کاربرد فناوري اطلاعات در مديريت زنجيره تامين :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

یکی از موضوعات مهم در زنجیره تامین, کاهش عدم اطمینان نسبت به تقاضا, زمان تحویل و کیفیت در طول زنجیره تامین است. عمده ی این عدم اطمینان ها ناشی از جریان ضعیف اطلاعات است که می تواند در برگیرنده ی نادرست بودن, نابهنگام بودن و مدیریت غلط اطلاعات باشد. فناوری اطلاعات با مدیریت جریان اطلاعات ابعادی از زنجیره تامین مثل هزینه, کیفیت, تحویل به موقع کالا, خدمات, انعطاف پذیری و در نهایت سود سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد. بکارگیری و اجرای کارآمد فناوری اطلاعات می تواند همکاری بین اعضای زنجیره تامین را از طریق انتقال و توزیع سریع اطلاعات دقیق بهبود بخشد. و باعث افزایش کارآیی زنجیره تامین گردد. هدف اصلی نویسندگان در این مقاله, بررسی تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین می باشد. ابتدا در مورد زنجیره تامین, مدیریت زنجیره تامین و فناوری اطلاعات توضیحاتی داده می شود. و سپس تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین به طور مفصل بررسی خواهد شد. در ضمن مطالعات نشان داده اند که عواملی از قبیل وسعت سازمان, میزان موفقیت, عدم اطمینان, تاثیر شرکای موجود در زنجیره و حمایت مدیریت ارشد, نقش بسزایی در پذیرش فناوری اطلاعات دارند.

لینک کمکی