عوامل تاثير گذار شاخص هاي بهبود فضاي کسب وکار شرکت هاي صادراتي در استان کردستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن عوامل تاثير گذار شاخص هاي بهبود فضاي کسب وکار شرکت هاي صادراتي در استان کردستان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

کشورها در سراسر جهان برای به دست آوردن سطوح بالاتری از رشد و توسعه, سیاست ها و ابزارهای گوناگونی به کار می برند. یکی از این ابزارها, تلاش در جهت گسترش ساختار تجاری به کمک ادغام بیشتر و شرکت در فضای تجارت جهانی است. برای بسیاری از کشورها, دستیابی به سهم بیشتر در فضای تجارت جهانی اهمیت به سزایی دارد. گسترش تجارت تحت تاثیر عوامل مختلفی است که به نظر می رسد فضای کسب و کار نیز جز این عوامل باشد. به کلیه عوامل موثر بر کسب وکار بنگاه های اقتصادی که خارج از کنترل و تسلط بنگاه ها می باشد فضای کسب و کار اطلاق می گردد. این مقاله بر آن است تا با بهره گرفتن از روش فراتحلیل به بررسی و تحلیل 110 منبع علمی در زمینه محیط کسب و کار که مربوط به ایران بوده و ضمن بررسی مطالعات انجام شده و دسته بندی نتایج آنها به نتیجه تلفیقی از بهبود محیط کسب و کار و عوامل موثر بر آن دست یابد, بپردازد. مطالعات انجام شده در مورد محیط کسب و کار در ایران را به پنچ دسته کلی میتوان تقسیم نمود که بیشترین مطالعه انجام شده مربوط به بررسی جایگاه و وضعیت فضای کسب و کار ایران و مقایسه با سایر کشورها و عوامل موثر بر فضای کسب و کار و چگونگی بهبود آن می باشد. مهمترین عواملی که در مطالعات به عنوان عامل موثر بر بهبود فضای کسب و کار شناخته شده اند, نظام مالیاتی, نظام حقوقی و قضایی, دسترسی به تسهیلات مالی, ثبات سیاسی, حاکمیت قانون, نا اطمینانی نرخ ارز و نرخ تورم, بازار سرمایه, فنآوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد بانک اطلاعات ملکی بوده است و از سایر عوامل مانند اندازه دولت, نظام بروکراسی, سرمایه اجتماعی, نهادهای مالی و ... غفلت شده است. در پایان نیز, پیشنهاداتی کاربردی ارائه شده است.

لینک کمکی