رتبه بندي عوامل موثر بر تامين مالي زنجيره اي (SCF) با روش AHP

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن رتبه بندي عوامل موثر بر تامين مالي زنجيره اي (SCF) با روش AHP :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

امروزه در محیط های کسب و کار , بهینه سازی تمامی منابع برای ایجاد یک زنجیره تامین کارآمد اهمیت بسیاری دارد. مطالعات گذشته بیشتر بر روی هماهنگ کردن محصولات, لجستیک و جریان اطلاعات متمرکز بوده است و جنبه های مالی را نادیده گرفته است. به همین دلیل , در زمان کنونی به هماهنگی جریان های مالی با اجزای دیگر زنجیره تامین اهمیت داده شده است و مفهومی به نام تامین مالی زنجیره ای (scf) مطرح شده است که بدنبال فراهم سازی فرصت هایی جهت بهبود سرمایه در گردش اجزای درگیر زنجیره تامین می باشد. عوامل متعددی بر تامین مالی زنجیره ای تاثیر می گذارد که رتبه بندی آنها به موسسات ارائه دهنده خدمات مالی کمک می کند تا فعالیتهای مرتبط با برنامه ریزی, هماهنگی و کنترل منابع مالی در زنجیره را بهتر انجام دهند. در این مقاله عوامل موثر بر تامین مالی زنجیره ای (scf), رتبه بندی و اهمیت سنجی گردید. بدین منظور از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP به عنوان یک تکنیک تصمیم گیری استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه دربرگیرنده 16 نفر از مدیران و موسسات ارائه دهنده خدمات مالی استان اصفهان بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها بیانگر این است که از بین پنج عامل عملیاتی , مالی , رابطه ای , تکنولوژیکی و اطلاعاتی که بر تامین مالی زنجیره ای اثر می گذارند, عامل مالی بالاترین رتبه را دارد و کمترین رتبه مربوط به عامل تکنولوژیکی می باشد.

لینک کمکی