رابطه مديريت منابع انساني و تعهد در سازمان ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن رابطه مديريت منابع انساني و تعهد در سازمان ها :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

امروزه کارکنان از مهمترین عوامل تعیین کننده موفقیت سازمان در فضای رقابتی هستند. سازمان ها برای دستیابی به اهداف خود باید توانایی جذب و نگهداری و حفاظت از منابع انسانی را داشته باشند. ترک خدمت و تمایل به ترک خدمت از جمله عواملی است که سازمان را در امر دستیابی به این اهداف دچار مشکل می کند. ترک خدمت برای سازمان پرهزینه است, زیرا منابع زیادی در امر آموزش افرادی که سازمان را ترک می کنند صرف شده است و برای خود اشخاص نیز پرهزینه است, زیرا آن ها باید انرژی زیادی را برای یافتن کار جدید و خوگرفتن با وضعیت شغلی جدید اختصاص دهند. هدف تحقیق بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی و تعهد سازمانی بوده است که با روش توصیفی و کتابخانه ای انجام شده است. از کتب, مقالات و مجلات تخصصی در زمینه موضوع, استفاده شده است.

لینک کمکی