اصالت پول در معاملات در فقه و حقوق موضوعه ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اصالت پول در معاملات در فقه و حقوق موضوعه ايران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

پول در معاملات امروزی نقش تعیین کننده ای ایفا می کند به نحوی که می توان گفت در حال حاضر انعقاد هیچ معامله ای بدون پول متصور نیست. پول یا مستقیما موضوع یک طرف قرارداد است مانند ثمن در بیع و اجاره بها در عقد اجاره, یا به صورت غیرمستقیم در قرارداد تاثیر می گذارد مانند تعیین ارزش اشیا در عقد معاوضه. لکن برای پول با این حجم از کاربرد تعاریف متعددی از سوی اقتصاددانان, فقها و حقوقدانان ارائه شده است و واضح است که پذیرش هر یک از تعاریف پول به عنوان مبنا, آثار متفاوتی را در نظام حقوقی و شرعی معاملات پدید می آورد. از این رو لازم است با مطالعه در منابع حقوقی ایران, منابع اقتصاد و آثار فقها, دقیق ترین تعریف از ماهیت پول را در نظام حقوقی ایران ارائه نماییم. ماهیتی که امروزه توسط اقتصاددانان از پول معرفی شده آن را شیئی با دوام و واسطه معاملات معرفی می کند که ارزش آن ثابت نبوده و وابسته به تولید ناخالص داخلی است. اما آنچه که ما از قوانین موضوعه ایران درمی یابیم این است که پول شیئی با دوام و دارای ارزش ثابت است که به عنوان واسطه معاملات مورد استفاده است و بانک مرکزی مکلف به حفظ نرخ برابری پشتوانه با پول است.

لینک کمکی