استراتژي بازاريابي رستوران در شرايط بحران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن استراتژي بازاريابي رستوران در شرايط بحران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

رکود اقتصاد جهانی, یک واقعیت تلخ و ناکام کننده است و یکی از نامناسب ترین نتایج آن فشار روانی وارده بر قشر متوسط جامعه است. بازاریابی در شرایط بحران مالی اغلب کشورها, نظام ها, نهادها و بنگاه ها را در سراسر دنیا تحت تاثیر قرار داده است. نظام بازار و عناصر کلیدی آن, نیازها, نیازمندان, عوامل رفع نیاز و خرید و فروش, دگرگون شده است و بازاریابی در این شرایط برای بسیاری از مدیران و بنگاه ها, نوری در تاریکی است که می تواند روزنه امیدی برای برون رفت از بحران باشد. در ابتدا با مطالعه ادبیات تحقیق به شناسایی مهمترین تاثیرات بحران اقتصادی و استراتژی های بازاریابی می پردازیم. به منظور جمع آوری داده ها از ابزار پرسش نامه و برای برآورد مناسب ترین مدل از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و نرم افزار Expert Choiceاستفاده گردید. در این تحقیق به این نتیجه دست یافتیم که مناسب ترین استراتژی بازاریابی, با توجه به شرایط مالی برای رستوران, استراتژی تبلیغات می باشد.

لینک کمکی