ارزيابي و انتخاب تامين کنندگان بنگاه هاي اقتصادي با استفاده از خوشه بندي شاخص ها و شناسايي شاخص هاي کليدي با تحليل خاکستري و روش تاپسيس فازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارزيابي و انتخاب تامين کنندگان بنگاه هاي اقتصادي با استفاده از خوشه بندي شاخص ها و شناسايي شاخص هاي کليدي با تحليل خاکستري و روش تاپسيس فازي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

فرایند انتخاب تامین کننده مناسب که قادر به فراهم کردن نیاز خریدار از نظر محصولات با کیفیت با قیمت مناسب و در یک زمان مناسب و در یک حجم مناسب باشد یکی از ضروری ترین فعالیت ها برای ایجاد زنجیره تامین مناسب است. در این تحقیق به ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان مناسب برای بنگاه های اقتصادی با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره فازی پرداخته شد. بدین منظور با توجه به شاخص ها و معیار های معتبر و تاثیر گذار در خصوص انتخاب تامین کننده, مدلی متشکل از تحلیل خاکستری و تاپسیس فازی برای ارزیابی و رتبه بندی تامین کنندگان ارائه گردید و در نهایت با استفاده از نظر خبرگان داده های مورد نیاز در دوره برای ارزیابی تامین کنندگان حاصل شد و پس از اجرای برنامه تامین کنندگان رتبه بندی شدند.

لینک کمکی