ارزيابي کيفيت خدمات آموزشي از ديدگاه دانشجويان و اساتيد (مورد مطالعه : دانشگاه شيراز )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارزيابي کيفيت خدمات آموزشي از ديدگاه دانشجويان و اساتيد (مورد مطالعه : دانشگاه شيراز ) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

رمز موفقیت سازمانهای برتر را میتوان در توجه به کیفیت خدمات آنان جستجو نمود. در طی دو ده هی اخیر, کیفیت خدمات در آموزش عالی توجه فزاینده ای یافته است. بدلیل اهمیت کیفیت در خدمات آموزشی, همواره این سوال مطرح است که چگونه میتوان کیفیت خدمات آموزشی را ارزیابی نمود هدف از این مقاله, تعیین مولفه های موثر بر کیفیت خدمات آموزشی, ارزیابی اهمیت آنها از دیدگاه دانشجویان و اساتید, تحلیل میزان تطابق میان دیدگاه دانشجویان و اساتید و در نهایت فراهم نمودن امکان ارتقای عملکرد دانشگاه میباشد. جهت ارزیابی اهمیت مولفه ها, نقطه نظرات نمونه ای معتبر و کافی از دانشجویان و اساتید دانشگاه مورد بررسی و تحلیل آماری قرار گرفت. جهت تعیین و ارزیابی خدمات آموزشی, از چهار مدل سروکوآل عادی و وزنی و سروپرف عادی و وزنی بهره گرفته شد. نتایج محاسبات بیانگر آنست که: در هر چهار مدل, هم دانشجویان و هم اساتید کیفیت خدمات آموزشی را بالاتر از حد متوسط (در حد خوب) ارزیابی نموده اند؛ بر خلاف تصور متعارف و معمول, اساتید نسبت به دانشجویان نمرات کمتری را به کیفیت خدمات آموزشی خود اختصاص داده اند؛ و ثباتی معنادار در نتایج (عدم وجود تفاوتی معنیدار) موجود می باشد. با عنایت به عمومیت روشهای مورد استفاده, نه تنها میتوان از آنها جهت ارزیابی کیفیت خدمات در سایر دانشگاه ها, بلکه جهت ارزیابی کیفیت در سایر موسسات آموزشی نیز بخوبی استفاده کاربردی بعمل آورد.

لینک کمکی