تاثير دورپيچ GFRP بر روي رفتار بتن هاي اليافي پلي پروپيلن تحت اثر بار ضربه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاثير دورپيچ GFRP بر روي رفتار بتن هاي اليافي پلي پروپيلن تحت اثر بار ضربه :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

بسیاری از سازه ها در معرض بارهای حاصل از ضربه و نفوذ پرتابه ها قرار دارند, بنابر این بررسی و مطالعه رفتار و آسیب پذیری مصالح و اعضای سازه ای و غیر سازه ای در مقابل این نوع بار و همچنین تهیه مصالحی با رفتار بهتر و آسیب پذیری کمتر, از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این پژوهش جهت بررسی مقاومت ضربه ای 42 نمونه بتن آماده شد که 6 عدد از آنها برای تعیین مقاومت فشاری در نظر گرفته شد و برای بتنهای الیافی 1, 1/5 و 2 درصد با مقاومتهای 200, 300 و 400 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع هر کدام 4 عدد در نظر گرفته شد (در مجموع 36 عدد). لازم به ذکر است که نیمی از این نمونه ها با دورپیچ GFRP مورد تست و آزمایش قرار گرفت. نمونه های آماده شده بر روی کف قوی در مرکزیت گذاشته شده و به ترتیب وزنه های 46/7 کیلوگرمی و 66/8 کیلوگرمی که به وسیله طناب کنفی حلقه شده به ارتفاع 162 سانتی متر رسیده بودند, با بریدن حلقه کنفی, در مرکزیت نمونه ها سقوط آزاد کردند. پس از برخورد وزنه به نمونه ها وزن نمونه ها محاسبه شد تا کاهش وزن مربوطه اندازه گیری شود و تعداد ضربه های تحمل شده به وسیله بتن تا کاهش 30 درصد از وزن اندازه گیری شود. نتایج نشان میدهد که دورپیچ GFRP مقاومت ضربه ای را نسبت به حالتی که تنهالیاف پلی پروپیلن وجود داشته باشد بسیار افزایش میدهد.

لینک کمکی