select * from temp where subdomain='biological' order by rand() limit 3 biological

راهکارهاي تربيت صحيح فرزندان

: 8امروزه هیچ پدر و مادری وجود ندارد که در زمینه رفتار با کودک خود با مشکل مواجه نشده باشد، تربیت فرزندان وظیفه دشواری است که تقریبا به درازای عمر ادامه دارد. متاسفانه اکثر والدین بدون آموزش، اطلاعات و آمادگی لازم در مسیر تربیت فرزندان گام می نهند و معمولا از طریق آزمون و خطا، دانش و مهارت های فرزندپروری را کسب می کنند. در جامعه ی امروز ما، با توجه به حجم زیاد اطلاعاتی که در دسترس استداشتن فرزندانی سالم از نظر جسمی و روحی بسیار مشکل تر از نسل های قبل به نظر می رسد و هر چه به جلوتر می رویم نیاز به دانش تربیت فرزند خود را واضح تر نشان می دهد. لذا با توجه به

بررسي کيفي امنيت فضاي شهري در حاشيه بزرگراه ها نمونه موردي: بزرگراه خيام شهر زنجان

ت : 18چکیده مقاله: امنیت و آسایش حلقه گم شده ای است که مردمان را به محیطی آرام و پاک شهری می کشاند تا در آرامش محیطی سرزنده و بیدار، نه فضایی مرده و بی روح دمی بیاسایند. بزرگراهای شهری بعنوان شریان های اصلی هدایت ترافیکی شهری همواره دارای فضاهای خاموش و غیرفعال در پیرامون خود می باشند که منجر به بروز جرایم اجتماعی مختلف و در نتیجه کاهش سطح امنیت و به تناسب آن کاهش حضور مردم می شود. رویکرد طراحی این محورها با روش پیشگیری از وقوع جرم از طریق طراحی محیطی، رویکردی شناخته شده در جهت ساماندهی فضاهای شهری می باشد. .این مقاله با هدف بررسی وضعیت امنیت در محور

مقاله در مورد کرمانشاه

ستان کرمانشاه- آثار تاریخی و .... می باشد سعی شده مطالب بسیار مفید باشد