مطالعه تجربي رفتار مکانيکي يک نمونه اورتز فعال زانو مجهز به عملگر سري الاستيک

: 9پژوهش حاضر یک اورتز فعال زانو با عملگر سری الاستیک می باشد که حرکت آن بر اساس الگوهای مشخص و تعریف شده ای، بسته به موقعیت پا در هر سیکل در گیت قدم زدن کنترل می گردد. برای شناسایی زمان مناسب اجرای هر کدام از زیر برنامه های کنترلی پیش بینی شده در طرح، از سیگنالهای ارسالی توسط چهار عدد میکرو سوییچ که در کف کفش جاسازی شده اند استفاده می شود.نمونه ای از اورتز مطابق طرح ارائه شده ساخته شده و با پرداختن به محدودیتهای ساخت دلایل انتخاب اجزاء طرح مورد تحلیل قرار می گیرد. در نهایت با برنامه ریزی طرح یک آزمایش، کارکرد اورتز ساخته شده در شرایطی آزمایشگاهی مورد

تأثير برنامه جرأت‌ورزي بر شايستگي باليني پرستاران بخش‌هاي مراقبت ويژه: يک مطالعه کارآزمايي باليني

ت : 17مقدمه: شایستگی بالینی پرستاران، عاملی مؤثر در تضمین کیفیت خدمات مراقبتی در دنیای پررقابت امروزی محسوب می‌شود؛ با توجه به نقش ارتباطی حیاتی پرستاران و ضعف قاطعیت موجود، جرأت‌ورزی به‌عنوان یک سبک ارتباطی می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای عملکرد و  بهبود کیفیت مراقبت‌ها در شرایط پرتنش مراقبتی داشته باشد. این پژوهش با هدف تعیین تأثیر برنامه جرأت‌ورزی بر شایستگی بالینی پرستاران بخش‌های مراقبت ویژه انجام شد. روش‌ کار: در یک کارآزمایی بالینی، 70 نفر از پرستاران بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان‌های شهرکرد در سال 1397 در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفت

تاثير بکارگيري ابزارهاي نوين دريافت و پرداخت الکترونيکي بر مديريت نقدينگي بانک ملي

ت : 14چکیده مقاله: امروزه بانکداری الکترونیک و ابزارهای آن میتواند زمینه رشد و توسعه تجارت الکترونیکی و افزایش سطح نقدینگی بانکها را بیش از پیش فراهم نماید و به عنوان یکی از مهمترین بسترهای لازم برای پیشرفت کسب و کارها، از طریق تسهیل در پرداخت و نقل و انتقال الکترونیکی وجوه معاملات اینترنتی ایفای نقش نماید. به همین علت گسترش کاربرد پول الکترونیکی آثار اقتصادی، سیاسی، تجاری و اجتماعی چشمگیری به همراه خواهد داشت. از این رو هدف این پژوهش تاثیر بهره گیری از ابزارهای نوین دریافت و پرداخت الکترونیکی (خودپرداز، پایانه فروش، پایانه شعب، موبایل بانک و